Otevíráme venkovní prostory!

Výbor TJ Sokol Milovice schválil otevření venkovních prostor pro členy TJ Sokol Milovice od pondělí 10.5.2021. Prostory lze využívat za podmínek nařízení vlády pro volný čas –  https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/dalsi-sporty, viz. citace níže. Upozorňujeme, že v TJ Sokol Milovice není možnost provést samotestovaní!

Od 10. 5. musí organizátor amatérské sportovní přípravy uchovat kontaktní údaje účastníka přípravy (ideálně telefonní číslo) po dobu 30 dnů- to kdyby došlo k nákaze a účastníci by museli být trasováni. V případě testování dětí může zákonný zástupce čestným prohlášením doložit, že dítě bylo negativně testováno ve škole. Případně lze využít samotestování na místě. Tyto podmínky nebudou muset splňovat děti do 6 let.

Na venkovním sportovišti bude moci být až 30 osob. 

Účinnost tohoto nařízení začíná dne 10.5.2021 v 00:00 hod. Z výše uvedeného a dalších předchozích nařízeních vyplývá:

  1. max. počet členů na venkovním sportovišti v jeden čas je 30
  2. min. plocha potřebná k povolení je 30 členů x 15m2 = 450 m2
  3. nelze použvat vnitřní prostory sokolovny, vyjma WC
  4. všichni účastníci absolvují, vyjma dětí do 6 let
    1. antigenní test (max. 72 hod – 3 dny -. před)
    2. PCR test (max. 7 dnů před)
    3. zákonný zástupce může doložit čestné prohlášení, že bylo dítě otestováno s negativním výsledkem ve škole či školském zařízení.

Dále dle výkladu Národní Sportovní Agentury se povoluje účast maximálně 4 osob starších 18 let na venkovních hřištích (antuka, beach) s podmínkou rezervace sportoviště v online rezervačním systému a povinnou evidencí a za dodržení vládních nařízení (rozestup 10 m), bez možnosti využití vnitřních prostor sokolovny, vyjma WC.

Více informací k aktuálním nařízením můžete nalézt na COVID portálu ministerstva vnitra.