o nás

T.J. Sokol Milovice
U Sokolovny 242/2,
Milovice, 289 23
IČO: 64730662
email: starosta@sokolmilovice.cz
č.u. 195440670/0300

Výbor Sokol Milovice

Starosta:
Olivie Rubášová
email: starosta@sokolmilovice.cz
tel. +420 736 525 683

Místostarosta:
Petr Krejčík

Jednatel
Tomáš Chromec
email: chromec@hbscz.cz
tel.+420 724 418 414  

Členové výboru:

Petr Kovařík
Kateřina Matějková

Kontrolní komise:

předseda kontrolní komise :
Jan Vaněček
člen kontrolní komise :
Přemysl Lazecký, Renata Fučíková

Předseda odboru sportu župy barákovy:
Olivie Rubášová
email: predseda@zbarakova.cz
tel. +420 736 525 683
www.zbarakova.cz

Metodik OS a clen predsednictva OS COS:
Olivie Rubášová
email: orubasova@sokol.eu
tel. +420 736 525 683
www.sokol.eu

 

 

Registrace nového člena

Elektronická přihláška nového člena  (Župa Baráková)

Jednota T.J. Sokol Milovice je sdružena pod pobočným spolkem České Obce Sokolské (ČOS), Župy Barákovy a řídí se vnitřními předpisy ČOS platnými od 1.1.2014 potvrzené MVČR. Kompletní znění Stanov ČOS

TJ Sokol Milovice byla založena v lednu 1912 jako odbočka Sokola v Lysé nad Labem a v roce 1914 se Sokol Milovice osamostatnil a byl zařazen do župy Barákovy, v té době měla jednota asi 20 členů. Po roce 1925 byla svépomocí postavena sokolovna a v roce 1946 byla jednota označena za nejživější z župy Barákovy. Do současného stavu byl Sokol v Milovicích obnoven až v roce 1991. V roce 2002 měla naše jednota 231 členů a aktuálně má 300 členů, což je historicky zatím nejvyšší počet členské základny. V r. 2019 získala jednota prestižní republikové ocenění Neziskovka roku v kategorii malá neziskovka a také čestné uznání české obce sokolské Sokol roku 2019,v r. 2021 vyhrála 1.místo v soutěži Penny Hýbeme se hezky česky a stala se opět jednou z aktivnějších jednot župy Barákovy a ČOS.

Řídícím orgánem je hlavní výbor, volený Valnou hromadou, která se koná jednou za rok. Hlavní výbor se schází pravidelně, většinou první čtvrtek v měsíci, všechny schůze naší jednoty jsou veřejné a přístupné nápadům na zlepšení práce Sokola v obci. Dalším řídícím orgánem je kontrolní komise, která dohlíží na činnost hlavního výboru a výborů jednotlivých oddílů.

Předloha přihlášky cvičence do T.J. Sokol Milovice

Stanovy sokola

Stanovy České Obce Sokolské

Provozní Řád

Všichni uživatelé Sokolovny a přilehlých prostor se je zavazují používat dle platného Provozního Řádu.T.J. Sokol Milovice

Řád k ochraně osobních údajů v ČOS

Kompletní znění Řádu k ochraně osobních údajů v rámci ČOS a Žup, kterým se T.J. Sokol Milovice řídí.

Sokolské Pojištění

Směrnice na konání valných hromad

Směrnice pro přípravu a konání valných hromad tělocvičných jednot

Ostatní dokumenty

Zápisy z valných hromad jednoty