Členské příspěvky 2023

Výbor TJ Sokol Milovice schválil členské příspěvky na rok 2023. Vzhledem k růstu cen všech energií a navýšení platby do ČOS, jsme byli nucení navýšit členské příspěvky také v roce 2023.

Všechny platby zasílejte na náš sokolský účet do 31.1.2023. Členství je platné od ledna do prosince 2023.

195440670/0300

člen do 18 let včetně1000 Kč/rok
člen nad 18 let2000 Kč/rok

Pro každou platbu je třeba uvést do poznámky název oddílu a u platby za děti jméno dítěte.

Například, pokud rodina Sokolová, platí za dva dospělé a dva dětské členy, pošle na částku ve výši 6000 Kč a do poznámky minimálně uvede jména dětí – Jan Sokol, Jana Sokolová (nebo všech členů za které platí).

Další schválené poplatky pro nečleny TJ Sokol Milovice

Nečlen sokola*100 Kč/cvičební jednotka
(např. za kruhový trénink, jóga apod.)
Pronájem tělocvičny na sport300 Kč/hod
Pronájem venkovních kurtů300 Kč/hod
Pronájem tělocvičny na akci5000 Kč/den nebo 500 Kč/hod

* platí se na místě odpovědné osobě, pokud je termín vypsán v rezervaci, lze platit online

Děkujeme že jste s námi.