Výbor

Hlavní výbor se schází pravidelně, většinou první čtvrtek v měsíci, pokud tomu okolností dovolují, v období pandemie a vládních nařízení výbor komunikuje přes skupinový chat a korespondenčně či virtuálně. V ostatních případech jsou všechny schůze naší jednoty veřejné a přístupné nápadům na zlepšení práce Sokola v obci. Dalším řídícím orgánem je kontrolní komise, která dohlíží na činnost hlavního výboru a výborů jednotlivých oddílů.

členové výboru:

starosta – Bc. Olivie Rubášová, MBA

místostarosta – Mgr. Petr Krejčík

jednatel – Ing. Tomáš Chromec

člen – Kateřina matějková

člen – Petr Kovařík

kontrolní komise:

Jan Vaněček

Přemysl Lazecký

Renata Fučíková

vzdělavatel:

Ing. miluška budayová

Starosta T.J. Sokol Milovice

Bc. Olívie Rubášová, MBA

starosta@sokolmilovice.cz

+420 736 525 683

Dokumenty