Informace o odílu

Zaměřujeme se na rozvoj pohybových dovedností, především na koordinaci těla, překonávání strachu z neznámého, rozvoj mentální a fyzické síly. Parkour není jen o hopsání a překonávání překážek, ale také o tom, jak nad tím přemýšlíme, jak se k tomu postavíme a zda známe možnosti svého těla.

Mezi formy pohybu v parkouru zařazujeme běh, šplh, skákání, přeskakování, balancování a jiné kreativní pohyby.

Tréninkové jednotky se skládají ze cvičení, které se zaměřuje na rozvoj síly, rovnováhy, výdrže, kreativity, plynulosti, přesnosti a s důrazem na prostorovou orientaci a rozvoj netradičního vnímání prostoru a objektů. Samotné tréninkové jednotky mohou probíhat v tělocvičně – základní prvky, technika pro prvky těžší, ale také na volném prostranství, které je pro trénink vhodnější.

S parkourem se dá začít v každém věku 😊 Ideální je začít v průběhu docházky na  první stupeň základní školy. Limitováni jste jen svým tělem.

Kontaktní osoba oddílu

Ivana Hlaváčová

Nábor nových členů otevřen!

Ivana Hlaváčová
+420 774 279 708
http://www.zohir.cz