Věrná Garda

Věrná Garda jsou naši vysloužilí Sokolíci, kteří již třeba aktivně nesportují s námi, ale stále se zapojují do aktivit jednoty, pomáhají a organizují si vlastní akce jako vycházky, turistiku apod.. Jsou nedílnou součástí nejen naší jednoty, ale pýchou Sokola.

 

Trosečníci

Věrná Garda  a její turistické aktivity

Kontaktní osoba oddílu

Mirek ČerepušŤák

Jiřinka ČerepušŤáková