AEROBIC PRO Děti

Náš spolek vznikl jako tým aerobiku o 12 děvčatech v roce 2010. Dnes máme více jak 100 členů a 7 sekcí aerobiku. Registrováni jsme od 28.10.2018 Ministerstvem vnitra ČR. IČO: 07511906. a v TJ Sokol Milovice cvičíme pondělky od 15-16hodSEKCE: 

  • nezávodní aerobik
  • závodní aerobik
  • komerční aerobik 
  • aerobik team show
  • fitness aerobik
  • sportovní aerobik jednotlivců, dvojic a trojic

Cílem našeho klubu je motivovat všechny členy, ať nedospělé, tak i dospělé,  k pohybu s hudbou i bez hudby. Všestrannost pohybu, správný kolektiv a hlavně kvalifikovaní trenéři to je to, co v  TSK Dynamiku, z.s. můžete nalézt. ​Spolek není uzavřenou organizací, rádi mezi sebou uvítáme další členy, nemáme omezení rasová, z hlediska pohlaví, věku, politického nebo náboženského smýšlení. Na druhou stranu si členové musí být vědomi určitých organizačních pravidel, kterými by se následně v klubu měli řídit. Uvědomujeme si, že sdružení členů je na dobrovolném základě, proto by členství mělo přinášet zúčastněným především radost – z podařených akcí, úspěchů, společné účasti při činnosti, lidské sounáležitosti blízce smýšlejících lidí…Ve výboru jsou zkušení organizátoři, kteří jsou zárukou a jistotou v organizaci a fungování sdružení v souladu se stanovami, vnitřními dokumenty, obecnou mezilidskou slušností při zcela průhledném hospodaření a nakládání s majetkem sdružení.

Kontaktní osoba oddílu

Lucie koštířová

TSK Dynamik, z.s.

Sídliště 1441
289 22 Lysá nad Labem

​www.tskdynamik.com

IČ: 07511906

Sp.z.: L 70905 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní účet: Unicredit Bank a.s. v Lysé nad Labem.

číslo účtu: 1151075004/2700 

tel.: 739365238