Členské příspěvky 2022

Výbor TJ Sokol Milovice schválil členské příspěvky na rok 2022. Po několikaleté stagnaci jsme přistoupili k zvýšení příspěvků nejen kvůli zvyšujícím se nákladům za energie, ale také z důvodu navýšení odvodů do ČOS a v neposlední řadě také z důvodu potřeby finančně pokrýt nákladnou rekonstrukci vnitřního obložení naší sokolovny, která je naplánována na tento rok. Odměnou nám bude opravdu překrásná sokolovna a bezpečná pro všechny aktivity uvnitř. 

Všechny platby zasílejte na náš sokolský účet do 31.1.2022. Členství je platné od ledna do prosince 2022.

195440670/0300

člen do 18 let800 Kč/rok
člen nad 18 let1500 Kč/rok

Pro každou platbu je třeba uvést do poznámky název oddílu a u platby za děti jméno dítěte.

Například, pokud rodina Sokolová, platí za dva dospělé a dva dětské členy, pošle na částku ve výši 4600 Kč a do poznámky minimálně uvede jména dětí – Jan, Jana (nebo všech členů za které platí).

Další schválené poplatky pro nečleny TJ Sokol Milovice

Nečlen sokola*100 Kč/cvičební jednotka
(např. za kruhový trénink, jóga apod.)
Pronájem tělocvičny na sport300 Kč/hod
Pronájem venkovních kurtů300 Kč/hod
Pronájem tělocvičny na akci5000 Kč/den nebo 500 Kč/hod
* platí se na místě odpovědné osobě, pokud je termín vypsán v rezervaci, lze platit online

Děkujeme že jste s námi.