Jak si milovičtí sokolové postavili kurt pro plážové sporty

Tento text vznikl jako připomínka toho, co jsme dokázali a možná jako pomoc pro ostatní kteří se chtějí pustit do stavby kurtu svépomoci. My sami jsme totiž hledali informace kde se dalo tak snad tenhle, poměrně obsáhlý a detailní popis, někomu pomůže.

Rozpočet

Hned na začátku uvedeme to co zajímá úplně každého jako první a to na kolik nás ten kurt celkově vyšel.

PoložkaCena vč. DPH
Ztracené bednění 15x25x5020 000 Kč
Betonové směsi (C-202 a CP 20)13 600 Kč
Výkopové práce17 000 Kč
Recyklát 8 – 32 mm 28 tun6 000 Kč
Recyklát 32 – 63 mm 14 tun5 000 Kč
Slévárenský písek mokrý ST 52 188 tun65 000 Kč
Doprava písku10 000 Kč
Kůly, lajny, hrabla, ochrana kůlů43 000 Kč
Volejbalová síť vč. potisku6 000 Kč
Ochranná síť kolem hřiště vč. příslušenství19 000 Kč
Pryžové pásy na vrch ztraceného bednění9 000 Kč
Elektro (kabely, jističe, chránička apod)10 000 Kč
Vodovodní trubka1 000 Kč
Travní směs2 500 Kč
Železo (sloupky, branka, lavičky, zinkováni)36 000 Kč
Režie (půjčení strojů, občerstvení, drobnosti)9 000 Kč
Celkem bez sponzorů266 100 Kč
Tabulka 1: Celkové fakturované náklady k 1.10.2020 placené Sokol Milovice

V tabulce výše nejsou započteny sponzorské dary. Jejich přesnou částku samozřejmě nevíme, ale pokusíme se jí odhadnout ať máte ucelenou představu na kolik by to vyšlo, kdybyste neměli sponzory.

PoložkaCena vč. DPH
Doprava (odvoz zeminy, návoz materiálu)30 000 Kč
Uskladnění zeminy na skládku (cca 100 tun)35 000 Kč
Doprava písku38 000 Kč
Betonové směsi a doprava7 000 Kč
Geotextílie10 000 Kč
Práce s bagrem, Bobcat10 000 Kč
Režie (tmely, nářadí, jídlo apod)15 000 Kč
Celkem sponzorsky145 000 Kč
Tabulka 2 Odhadované náklady, placeno sponzory

Další velmi častou otázkou je „Kolik brigádnických hodin jste na stavbě odpracovali?“ a odpověď je jednoduchá: tisíce. Popravdě přesnou evidenci jsme si nevedli (když tak příště), ale např. jen ten prodloužený víkend 8 – 10.5 bylo na stavbě cca 20 lidí každý den po dobu více jak 8 hodin, což už dělá 480 hodin. V měsíci květnu jsme na stavbě byli v podstatě každý den o průměrném počtu 5 lidí a cca 4 hodiny denně což dělá dalších cca 500 hodin, to stejné v červnu, kde ale byly nějaké technologické přestávky na zrání betonu no a v červenci se s návozem písku pracovalo taky hodně a u dokončovacích pracích nás bylo taktéž dost. Hrubý odhad je cca 4 000 brigádnických hodin plus/mínus 1 000 hodin.

Doporučení pro stavbu

Doporučení se většinou dává na závěr, ale my ho uvedeme hned na začátku.

 • Dodržte rozměry velikost hřiště min. 22 x 14 m
  • Někde se dočtete, že minimum je 20 x 12 m, toto je hratelné, ale nebude se vám to líbit. Samozřejmě to znamená více peněz na stavbu, ale vyplatí se to
 • Dobře si hřiště rozměřte
  • Udělejte alespoň 3 sondy do podloží a do takové hloubky do jaké chcete výkop
 • Nešetřete na písku, chtějte to nejlepší, co se dá u vás sehnat
  • Investice do písku se vám vrátí v pocitu dobře odvedené práce, náš písek si chválí i špičkoví beach volejbalisté.
 • Nebojte se ztraceného bednění
  • Také jsme z toho měli strach, ale jak se dočtete níže, nic jiného nám nezbylo. Ale máme potvrzeno ze 3 nezávislých zdrojů (stavební firma, trenér a profi hráči), že takto to je možná lepší než standardní obrubníky, jelikož vám nic neprorůstá do hřiště, a také písek není vyfoukáván ven z kurtu.
 • Obklopte se dobrou partou lidí
  • V průběhu stavby vznikne hodně situací, které budete muset řešit, řiďte se pravidlem, víc hlav víc ví. Všichni známe klasické brigády, kdy chodí stejná parta lidí a ostatní se moc nezapojují. V našem případě tomu tak nebylo, z cca 100 dospělých členů našeho sokola se na stavbě vystřídali snad úplně všichni a dokonce se zapojili kamarádi nesokolové nebo další spolky z našeho města (tímto zdravíme AFK Milovice)
 • Vydržet
  • Jsou to 3 měsíce každodenní práce kdy vám nezbyde čas na nic ostatního, ale výsledek stojí za to!

Jak to všechno začalo

Začneme úplně od začátku, nejdříve jsme se rozhodli kde vlastně chceme kurt postavit. V našem případě to bylo jednoduché, na pozemku sokola jsme měli dlouhodobě nevyužité antukové hřiště, které už více jak 6 (někteří říkají 10) let nikdo nevyužíval (rok 2020).

Obr. 1 Staré antukové hřiště

Dále bylo nutné zjistit jaké rozměry by vlastně kurt měl mít, dle pravidel beach volejbalu (rok 2020)

Hřiště je obdélník o rozměrech 16 x 8 m, kolem kterého je volná zóna nejméně 3 m široká na všech stranách.

Z výše uvedeného vychází minimální rozměr kurtu 22 x 14 m (někde je uvedeno 20 x 12 m), my se vzhledem k prostoru rozhodli pro 24 x 14 m (336 m2). Následně jsme vyhledali a oslovili firmy které se zabývají výstavbou sportovních hřišť, aby nám vypracovali rámcovou cenovou nabídku. Z oslovených firem (7) se ozvaly zpět jen dvě, ale s třemi nabídkami, v cenovém rozmezí od 515 – 710 tis. Kč za hřiště s výkopem a nebo mobilní hřiště (bez výkopových prací) za cca 400 tis. Zároveň jsme si také spočetli na kolik by nás stavba vyšla svépomoci, kde jsme se dostali na částku 340 tis. Kč. Prezentaci s výše uvedenými informacemi kterou jsme představili tehdejšímu vedeni Sokol Milovice najde zde.

Financování 

Nějaký čas ležela stavba kurtu u ledu, ale se změnou vedení Sokola Milovice jsme dostali „zelenou“ a pustili jsme se do akce. Požádali jsme o dotaci „ČEZ Oranžové hřiště“ na celkovou částku 600 tis. Kč, příklad žádosti zde. Bohužel jsme nebyli úspěšní, a proto jsme zvolili variantu „B“ a to byla stavba svépomocí. Nejdříve jsme se, ale sešli a řekli jsme si, jak stavbu budeme koncipovat a zda máme dostatečnou kapacitu a vůli kurt vůbec postavit. Poté jsme požádali o investiční dotaci město Milovice, v dotačních podmínkách byla stanovená maximální částka a to 200 tis. Kč, kde 70 % kryje město a 30 % Sokol. To znamená, že město přispěje max 140 tis. Kč a zbytek platí Sokol. Částka 200 tis. byla, ale značně pod limitem kalkulace v naší analýze a bylo třeba šetřit. Zredukovali jsme tedy hloubku výkopu a tím i odvezenou zeminu, množství kamene apod. a dostali jsme se na částku kolem 250 tis Kč. S touto sumou se už dalo pracovat vzhledem k možnostem našeho sokolu a žádost byla podána. Dotaci jsme dostali na konci března 2020 s dovětkem „mohli jste si říct o víc…“ Od vedení sokola jsme měli přislíbeno cca 90 tis Kč z prodeje pozemku, takže celkové dostupné finance na stavbu jsme měli 140 tis. Kč od města a 90 tis. Kč od sokola, celkově tedy 230 tis Kč. Vzhledem k tomu, že již víme celkové náklady na stavbu (cca 270 tis Kč), znamená to, že naši jednotu vyšla celá stavba nového kurtu na cca 40 tis Kč!, které byly použity z rezerv.

Zaměření kurtu

Před začátkem stavby jsme udělali sondu do stávajícího kurtu – velmi doporučujeme udělat sondu(y) daleko dříve a hlavně na více místech, viz. níže – Vykopali jsme díru na kraji hřiště a zjistili jsme, že antuka má mocnost cca 10 cm a pod ní je škvára o mocnosti cca 15 cm a dále už jen jíl. Což bylo velké překvapení, protože dle pamětníků se na hřišti nikdy nedržela voda a jak je všeobecně známo jíl vodu velmi dobře zadržuje (!?)

Obr. 2 Původní první sonda

To nám ovšem hrálo do karet a řekli jsme si, že když se nedržela voda na antuce nebude se držet ani na písku a ještě ušetříme za kamení. Plán byl odvézt antuku a škváru, dolu do výkopu dát geotextilii a kolem dokola zabetonujeme obrubníky a do měsíce hrajeme na našem novém kurtu. Jak moc jsme se spletli jsme zjistili za nedlouho. Při 336 m2 a 30 cm hloubce výkopu vychází, že budeme odvážet cca 100 m3 „zeminy“ což se násobí koeficientem 1,6 = cca 160 tun (11 nákladních aut Tatra 815).
Samotný začátek stavby byl stanoven na 8.5.2020, ale hřiště bylo třeba nejdříve zaměřit, proto jsme se někteří sešli o týden dříve a zaměřili jsme hřiště do terénu. Při měření jsme zjistili, že stávající hřiště jde do kopce a na délce 14 m je rozdíl cca 17 cm. Co ale bylo ještě podstatnější je, že jsme se, více méně z nudy, rozhodli udělat sondy ještě na třech dalších místech, toto rozhodnutí se ukázalo jako zásadní. Naši první sondu, měsíc zpět, jsme udělali na kraji cca 50 cm od kraje a uprostřed délky hřiště, ale další sondy jsme udělali ve hřišti. Tím jsme zjistili, že pod antukou a škvárou je cca 20 cm velmi hrubého kamenní (63 – 120 mm) a teprve potom jíl, což vysvětlilo záhadu proč se nedržela voda na antuce.

Obr. 8 Rozebraný plot sokolovny

Co se týče písku tak o něm už bylo jasno na začátku stavby, zde nebudou kompromisy a jdeme do toho nejlepšího co je dostupné. Nejdříve jsme chtěli navézt písek z pískovny Provodín za cenu 350 Kč/tuna, ale po konzultaci s okolními kluby a firmami zabývající se stavbou hřišť jsme zvolili pískovnu Střeleč, kde je písek o trošku kvalitnější a byl v akční ceně 350 Kč/tuna (běžná cena 430 Kč), a navíc je Střeleč asi o 8 km blíže než Provodín. Nakonec jsme se rozhodli pro písek ST 52. Většinu překvapí množství písku které je potřeba na kurt. My jsme chtěli 35 cm písku, což při ploše 336 m2 znamená cca 118 m3, koeficient pro převod na tuny se liší podle vlhkosti a kvality písku, ale my opět zvolili 1,6 a objednali jsme tedy 180 tun písku. Dopravce jsme sháněli na internetu a požadovali jsme schopnost sklápět z boku, jelikož auto s vanou by muselo sypat písek na cestu a ne ze svahu dolů jak jsme chtěli. Námi zvolený dopravce mohl naložit 25 tun na jednu jízdu, ale očekávali jsme, že nebude problém, aby dovezl 30 tun na jednu jízdu a tím pádem se otočil 6 krát. Cena byla dohodnuta na 50 Kč/km a vzdálenost od nás do pískovny je 122 km tam a zpět. Hned první den nás vyvedl hned ze dvou omylů,
1) v pískovně odmítli naložit více než je uvedeno v technickém průkazu
2) písek nám neklouzal dolů po svahu směrem k hřišti, jak jsme všichni čekali.
Naštěstí onen místní soukromník s bagrem je v důchodu a po zavolání a urgentní prosbě přijel do hodiny do sokola a začal shrnovat písek z cesty dolů ze svahu.

Obr.9 První fůra písku
Obr. 10 Shrnování písku bagrem

Hned první den (7.7) se na kurtu sešlo asi 20 lidí a ručně jsme v kolečkách rozvozili 3 fůry (75 tun) po kurtu, takže druhý den ráno byla cesta čistá. Návoz písku trval celkově 3 dny a dopravce se otočil 8x oproti předpokládaným 6 jízdám. Jelikož platbu za dopravu písku jsme již měli dlouhodobě dohodnutou s členem sokola a byla stanovena na 36 tis Kč tak jsme zbývající 2 jízdy zaplatili ze sokolských peněz (domluvili jsme se s dopravcem na fixní ceně 10 tis Kč). Následujících 14 dnů bylo ve znamení rozvozu písku po kurtu a rovnání povrchu a samozřejmě natažení lajn a sítě.

Obr. 11 Návoz písku na kurt

Vybavení hřiště

Na vybavení hřiště není nic speciálního snad kromě kůlů pro uchycení volejbaové sítě. Hledání vhodných kůlu na uchycení volejbalové sítě se ze začátku jevilo jako banalita, ale jelikož už od začátku jsme počítali s tím, že kurt půjde využívat také na jiné sporty než jen na beach volejbal (beach tenis, házená a fotbal, popř. jen volná písková plocha) chtěli jsme aby kůly šly z písku vytáhnout. To se nejprve jevilo jako nemožné, popř. nám bylo řečeno, že nám tedy kůly vyrobí na zakázku a nebo že si je máme navařit…Nakonec jsme se dostali k firmě all4beachsports která nám pomohla a nabídla nám jejich řešení. Jedná se o 2 velké „T“ kusy které se jen položí na geotextilii, ustaví se do roviny a zahází se pískem, v případě potřeby se z písku vykopou a vytáhnou se. Nikde se nic nebetonuje a nevrtá se. Cena kompletní sady je cca 30 tis Kč. V době tohoto článku se na kurtu odehrálo už přes 300 zápasů/tréninků a s kůly není sebemenší problém, za nás toto řešení doporučujeme.

Obr. 12 Kůly pro uchcení volejbalové sítě
Obr. 13 Vnitřní část kurtu hotova!

Dokončovací práce

Ke konci července 2020 jsme měli naše hřiště připraveno a zbývalo natáhnout ochrannou síť a dokončit zemní práce kolem hřiště. Ochrannou síť jsme si nechali vyrobit na zakázku a připevnili jsme si jí do našich předpřipravených sloupků během jednoho víkendu. Na zemních práce jsme opět využili místního občana který má k dispozici stroj Bobcat a který nám rozhrnul deponovanou zeminu kolem hřiště s tím, že jednu velkou hromadu (cca 1000 koleček) jsme ručně přesili a rozvezli jako horní vrstvu pro trávu kolem hřiště. Pak jsme zaseli trávu a kurt a jeho okolí bylo hotovo. Jako jednu z posledních prací uvnitř kurtu jsme si nechali nalepení ochranných gum na vrch ztraceného bednění, kterou jsme dělali v průběhu měsíce září. Tato guma má zabránit rozseknutí končetiny, hlavy při případném nárazu. (Firma Gumex, Obdélník plný, 2000x160mm, tloušťka 10mm)

Obr. 14 Máme hotovo! Veškeré hlavní práce jsou dokončeny
Obr. 15 V průběhu záři jsme nalepili ochranné gumy na vrch ztraceného bednění

Dokončení?

Nevíme zda se dá hovořit o dokončení stavby (V době psaní tohoto textu nám chybí dokončit vstupní branku do kurtu, lavičky kolem kurtu a vybudovat sprchu. Vše naplánováno na rok 2021), ale přesně 8.8.2020, tedy tři měsíce po začátku stavby jsme na našem novém kurtu uspořádali oddílový turnaj v beach volejbale! Od 15.8.2020 jsme uvedli kurt do zkušebního provozu s možnosti online rezervace na našich stránkách. Rozjeli jsme tréninky beach volejbalu, zorganizovali další turnaj v beach volejbale a v neposlední řadě jsme při příležitosti slavnostního křtu kurtu uspořádali exhibici předních českých hráčů beach volejbalu, kteří si kurt velmi pochvalovali.

Obr. 16 Oddílový turnaj 8.8.2020
Obr. 17. Pohled na nové hřiště z dronu
Obr. 18 Slavnostní křest kurtu, zleva: Míša Knoblochová, Petr Šmejkal, Přemysl Lazecký, Markéta Bendiková, Onřej šotola, Olivka Rubášová , Tomáš Chromec

V rámci stavby kurtu jsme také vytvořili novou “cestu” kolem obou kurtu, vyrovnali plochu na které cvičí děti všestrannosti, vybudovali nový přívod vody a elektřiny a hlavně jsme zachovali a snad také zvýšili užitečnost celého našeho areálu jak v průběhu stavby tak po její skončení. Na závěr nám dovolte poděkovat všem členům sokola a také nečlenům, kteří přiložili ruku k dílů, podporovali nás během stavby nebo poskytli materiál na stavbu. Děkujeme také městu Milovice za poskytnutí dotace a všem kteří nás sponzorovali. Moc si toho vážime!

Prohlédněte si kompletní fotogalerii ze stavby a video které jsme vytvořili jako připomínku tohoto našeho úspěchu.